Mahmut Paşa Camii

Mahmut Paşa Camii

Mahmut Paşa Mahallesi'nde yer alan caminin kitabesi bulunmamaktadır. Camiye adını veren Mahmut Paşa ismine dayanarak yapı 17. yy'a tarihlenmektedir. Tarihte Tokat'ta yaşamış olan iki Mahmut Paşa'dan söz edilmektedir. Biri; Halep Beylerbeyliği de yapan ve 1616 yılında ölen Mahmut Paşa'dır. Diğeri ise 1681'de ölen Kemankeş Mahmut Paşa'dır.